Katja.jpg

KATJA CATHRINE MICHAELSEN

Founder

km@startupagency.biz

Gita.jpg

GITA MARIA THOMASSEN

Editor & Community Manager

gmt@startupagency.biz